Waterdicht maken bergingen souterrain te Utrecht

Gericht worden binnen de centrale ruimte de kimstroken waterdicht gemaakt, diversen watervoerende scheuren geïnjecteerd en de dekvloer hersteld. Van belang is om de lang lopende wateroverlast te beperken of zelfs geheel teniet te doen. Een totale structurele aanpak van alle bergingsboxen is voor dit object te kostbaar in verhouding tot het gebruiksdoel. Wij hebben met deze klant meegedacht om met beperkte financiële middelen een aanvaardbaar resultaat te behalen waarbij de centrale ruimte in ieder geval normaal gebruikt kan worden.