Tot op heden heeft de eigenaar nog geen betrouwbare kelder kunnen ervaren, regelmatig treed grondwater naar binnen via de kim en deel opgaande muren. Door de beperkte ventilatie was er ook sprake van sterke condensatie waardoor de problematiek werd versterkt.

Nadat wij opdracht hebben gekregen de werkzaamheden te mogen uitvoeren op basis van ons "advies op maat" , zijn wij inmiddels bezig met de afwerkfase, waarbij de ondergronden zijn gesaneerd, de kimstrook een nieuwe waterdichte fixatie heeft gekregen en de muren worden voorzien van drukvaste vochtschermen. Aanvullend wordt de ventilatie verbeterd waarbij de kruipruimte wordt meegenomen.

Na oplevering wordt door ons 10 jaren verzekerde garantie verstrekt op de waterdichtheid.

Onze klant kan de kelder eindelijk gaan gebruiken en zal tevens een besparing op de stookkosten gaan ervaren omdat een natte kelderconstructie, gekoppeld aan het casco, altijd negatieve invloed heeft op het totale energie verbruik van de woning.