Vochtoverlast binnen de woning te Spijkenisse

Tijdens ons gehouden onderzoek is gebleken dat ondanks de moderniseringen een aantal bouwtechnische zaken van bouwfysische aard zijn achtergebleven. De ventilatie binnen de woning en kruipruimte bleek onvoldoende, het plaatselijk achtergebleven enkel glas vertoont extreem veel condens en zijn de buitengevels veel te vochtig.

Op basis van onze constateringen hebben wij de eigenaar op "maat" geadviseerd welke maatregelen nodig zijn om naar een vochtvrije situatie te gaan. Een aantal maatregelen zijn gemakkelijk en of kosteloos, de buitengevels dienen te worden aangepakt. Het direct na de inspectie verstrekte maatwerk advies van Vochtweringen Nederland BV zal de eigenaar een meer vochtvrij, dus leefbaar, woongenot bieden waarbij onnodig energieverlies weer wordt teruggewonnen en zelfs een energiebesparing kan opleveren.

Aan het eind van ons inspectiebezoek hebben wij een professioneel schimmeldodend middel kosteloos beschikbaar gesteld, het verwijderen van de aanwezige schimmel had binnen ons gestelde advies op maat de hoogste prioriteit.