Inventarisatie door schimmel aangetaste muurvlakken

Woonkamer 10m2
Hal / entree 4 m2
Slaapkamer 1 6 m2
Slaapkamer 2 7 m2
Slaapkamer 3 18 m2
Slaapkamer 4 10 m2
Slaapkamer 5 6 m2
Totaal aantal m2 61 m2

De opgaande gevels zijn aan de buitenkant afgewerkt met een, naar onze mening, gesloten verfsysteem. Het verfsysteem is mogelijk minder dan binnen 5 jaren geleden aangebracht. Aan de schoorsteen en de gevels van het bijgebouw is onthechting van de verflaag zichtbaar. Tijdens het uitvoeren van de “karsen proef” constateren wij dat de buitengevel geen water kan opnemen, na ongeveer 30 minuten was er geen sprake van enige lichte opname van vocht door de verflaag.

Recent zijn open stootvoegen gecreëerd direct boven het maaiveld, mogelijk aangebracht om ventilatie binnen de spouw te krijgen of ventilatie te verbeteren. Oorspronkelijk zijn geen open stootvoegen toegepast wat kan duiden op de toepassing van een ademende gevelsteen.

De gevelkozijnen zijn voorzien van isolerende beglazing zonder toepassing van ventilatieroosters.

Binnen de woning is centrale verwarming voorzien, mogelijk is centrale verwarming niet origineel vanwege de aanwezige dichte schouw in de woonkamer.

Binnen de watermeterput, nabij de hoofdentree, is de put inwendig behoorlijk vochtig terwijl de huidige weersomstandigheden al enige tijd aan de droge kant is.

Oorzaak

De zichtbare schimmel is een direct gevolg van vochtverzadiging aan de muuroppervlakte van de binnenzijde opgaande gevels. Vochtverzadiging binnen de massa van de muren is een voedingbodem voor schimmelsporen en zal zonder maatregelen hardnekkige schimmelgroei veroorzaken. De aanwezige schimmelsporen kunnen vervolgens schadelijk zijn voor de gezondheid van de bewoners.

In eerste instantie wordt het risico op vochtverzadiging veroorzaakt door een combinatie van optrekkend / doorslaand vocht vanuit de onderzijde binnen spouwblad van de opgaande gevelmuur. Vocht wat wordt onttrokken uit het fundament kan normaal gesproken via de luchtspouw en het buitenblad van de gevel wordt afgevoerd. Bij de toepassing van het aangebrachte verfsysteem zal het vocht langer blijven hangen binnen de luchtspouw en makkelijker via de binnen zijde kunnen uitdampen dan via de buitenzijde.

Advies

Om direct te schimmel te bestrijden adviseren wij de toepassing van een ons aanbevolen Schimmel Stop met 100 % schimmelvrije garantie. Preventief is het mogelijk de muren te sauzen met een coating welke toekomstige aanleg van schimmelsporen zal voorkomen.

Binnen de woning dient de ventilatie te worden verbeterd door aanbrengen van rooster in de dorpels van gevelramen. Naar onze mening is de aangebrachte luchtbehandeling te beperkt omdat een luchtstroming niet overal zal worden bereikt.

Door de ligging van de begane grond ten opzichtte van het fundament verwachten wij vochtconcentraties onder het laminaat, zonder een dampremmer onder het laminaat adviseren wij te kiezen voor een meer directe vloerafwerking zoals tegels / plavuizen of een coatingsysteem.