Tijdens ons gehouden onderzoek blijkt dat een aantal bouwtechnische zaken van bouwfysische aard de problematiek veroorzaakt. De ventilatie binnen de woning bleek onvoldoende, een aantal "koude bruggen" vertoont extreem veel condens en zijn de buitengevels relatief te vochtig.

Op basis van onze constateringen hebben wij de eigenaar op "maat" geadviseerd richting een vochtvrije en gezonde woonsituatie. Een aantal geadviseerde maatregelen zijn gemakkelijk en zelfs kosteloos zelf te doen, de buitengevels en de schimmelbestrijding dient professioneel te worden aangepakt. Het direct na de inspectie verstrekte maatwerk advies van Vochtweringen Nederland BV zal de eigenaar een meer vochtvrij, dus leefbaar, woongenot bieden waarbij onnodig energieverlies weer wordt teruggewonnen en zelfs een energiebesparing kan opleveren.