Natte gevelmuren drooggemaakt in Den Haag

De oorzaak lag voornamelijk aan de in het verleden toegepaste kwaliteit van de gevelstenen, deze zijn zeer gevoelig voor optrekkend vocht vanuit het fundament. Door de na- isolatie van dit woonhuis is de ventilatie te beperkt waardoor condensatie van binnenuit vochtverzadiging aan de gevelvlakken veroorzaakte. Op basis van ons advies en geoffreerd maatplan hebben wij de opgaande gevelmuren behandeld tegen optrekkend vocht en zijn de muren afgewerkt met een vochtregulerend verfsysteem. Na deze behandeling zal de komende jaren fors op de energiekosten worden bespaard, wij hebben 10 jaren garantie gegeven op de gemaakte vochtweringen.

Heeft u last van Vochtschade en onnodig energieverlies? maak voor professioneel onderhoud vandaag nog een afspraak

Onderhoud plegen aan gemetselde gevels, is ook een onderdeel van onze competentie. Denk aan het vervangen van voegwerk, herstel van scheurvorming en aanbrengen van voegvullingen, maar ook isolerende en vochtwerende maatregelen treffen. Sommige eenvoudige gevelbehandelingen kunnen zorgen voor een jaren lange bescherming tegen binnendringend vocht en resulteren in besparing op stookkosten. Een slimme en voordelige aanpak is het energetisch renoveren van uw buitenschil, maximaal rendement tegen relatief lage renovatiekosten.

Problemen met vocht

In veel gevallen wordt vochtoverlast binnen uw woning veroorzaakt door slijtage van het buiten gevelmetselwerk, dat blijkt vaak na uitgevoerde inspecties. De oorzaak van vochttransport is veelal natuurlijke slijtage van het voegwerk en of de steen oppervlakte. Wanneer vocht kan binnendringen en niet meer tijdig kan uitdampen ontstaan er binnen de woning vochtproblemen. Overtollig vocht heeft een negatieve invloed op het binnenmilieu, vochtige ondergronden zijn een voedingsbodem voor schimmelgroei wat uiteindelijk schadelijk is voor uw gezondheid. Behoudens slijtage kunnen vochtproblemen ook ontstaan door foutief onderhoud.