Kelderlekkage Weert

De oude pekelbak hebben wij geheel verwijderd zodat er meer bruikbare ruimte is ontstaan. De muren zijn afgewerkt met een zeer damp- open verfsysteem en hebben wij de ventilatie middels inbrengen van een extra rooster verbeterd. Op basis van onze uitgevoerde werkzaamheden hebben wij 10 jaren garantie gegeven op de toegepaste vochtweringen.

Voor de buitengevels hebben wij aanvullend advies gegeven om binnen enkele jaren de oppervlakte te voorzien van een vochtregulerende minerale afwerking. De huidige afwerking is te gesloten van structuur zodat vocht achter deze afwerking niet kan uitdampen. Verzadiging van vocht veroorzaakt gevolgschade heeft direct negatieve invloed op de stookkosten.