Kelderlekkage Amstelveen

Na een voorafgaand onderzoek en een aangeboden advies / offerte hebben wij de opdracht gekregen deze kelderruimte waterdicht te maken en te voorzien van een complete vochtwering. Aanvullend zijn er maatregelen getroffen om de ventilatie te verbeteren. Inmiddels zijn de werkzaamheden gereed en de plankjes, wijnrekjes etc. teruggeplaatst, de kelderkast is dus weer vrij van lekkage te gebruiken.