Voor dit "doe het samen" project is voorafgaand onderzoek uitgevoerd naar de feitelijke oorzaken van de ervaren lekkage- en vochtproblematiek. Deze kelder verkeerde in zeer slechte staat en stond voor een deel onder water. Behoudens de passende mogelijkheden voor herstel is ook gekeken naar de financiële haarbaarheid, waarbij al snel de rekensom werd gemaakt dat volledige uitbesteding onrendabel zou zijn. Een uitdaging waarbij een verdeling is gemaakt van wat de klant zelf kan doen en waar deskundige inzet noodzakelijk blijft.

Na het door ons verstrekte advies op maat hebben wij opdracht gekregen deze kelderruimte weer waterdicht en vochtvrij te maken waarbij de klant zelf een aantal voorbereidingen heeft gedaan en zelf de afwerking verzorgd. Feitelijke afdichtingen zijn door Vochtweringen Nederland BV uitgevoerd en hebben voor de afwerking de passende materialen geleverd zodat na uitvoering door de klant de garanties gewaarborgd blijven. Met onze leveranciers hebben wij hierover afspraken gemaakt.

De voorbereidingen door de klant waren zeer goed uitgevoerd zodat wij de afdichting op juiste ondergronden hebben kunnen aanbrengen. Wij hebben voor de afwerking de juiste materialen en hoeveelheden geleverd en de kelder verder beschikbaar gesteld voor de afwerking. Voor de klant levert dit een behoorlijke besparing op en een waarde toevoeging voor het woonhuis. Na afwerking kan deze royale kelderruimte worden gebruikt en is langdurige garantie verstrekt.