Kelder waterdicht maken te Hilversum

Tot op de dag van de uitgevoerde reparatie had de huidige eigenaar geen profijt gehad van de kelder door de regelmatige wateroverlast. De kelderruimte was aangebracht zonder rekening te houden met mogelijke grondwaterdruk. Op basis van ons voorafgaande maatwerk advies / offerte is de gehele kelder aangepakt compleet met een eindafwerking.