Wij zijn ingehuurd om de oorzaak van de lekkage te traceren zodat op maat geadviseerd kan worden. Na uitvoeren van diversen metingen en onderzoek naar de opbouw van de constructie hebben wij gericht kunnen bepalen op welke specifieke plaatsen gerichte waterkerende maatregelen genomen moeten worden. Na uitwerking van onze rapportage is ons advies gevolgd en is de kelder dicht.