Betonreparatie buitentrap te Amsterdam

De afwerking van deze bordessen en treden bestaan uit een speciaal mengsel van grintsteentjes zodat wij een kunststofgebonden mengsel hebben gemaakt waarvan het eindresultaat nagenoeg gelijkwaardig is aan het origineel. Na reparatie zijn de gehele trapconstructies vochtwerend gemaakt zodat onderliggende lekkage niet meer voorkomt.

Behoudens de buitentrappen worden een aantal betonschades aan dit jaren "50" complex hersteld, kitvoegen vervangen en scheurvorming voorkomen. Door het ontbreken van dilataties is het woonblok steeds onderhevig aan een sterke natuurlijke werking waardoor scheuren ontstaan welke vervolgens lekkage veroorzaken. Om deze problematiek sterk terug te dringen creëren wij op een aantalpunten dilatatievoegen zodat de spanningen op specifieke plaatsen worden weggenomen.